HẠT MUỒNG KHU VUI CHƠI Trẻ em

52.000 

Hạt muồng khu vui chơi:

Hạt to, đẹp, sạch, tiêu chuẩn xuất khẩu loại 1.

Hồ hạt rộng 2.44m x 2.44m: Có thể đổ từ 100kg – 200kg hạt muồng

Hồ hạt rộng 2m x 3m: Đổ 200kg – 250 kg

Hồ hạt rộng 3m x 4m: 250kg – 400 kg

 

Contact Me on Zalo
0399858979